Programm

Programmi selgrooks on Hazelden Foundationi poolt loodud Living in Balance programm, mis põhineb teadusuuringutel ja on meie kogemusnõustajate praktiliseks töövahendiks. Programm ühendab kognitiiv-käitumusliku teraapiat ja 12 sammu juhised ning on tõenduspõhiselt tunnistatud kõige efektiivsemaks alkoholisõltuvusest taastumise meetodiks.

Sõltuvushäirega inimesele on omane probleemi eitamine. Motivatsioon programmiga liitumise hetkel ei mõjuta selle õnnestumist. Uuringutes on leitud, et kohustuslikult saadetud inimesed taastuvad vähemalt sama hästi kui vabatahtlikult abi otsinud.

Põhimõtted

Minnesota mudelit kasutava lähenemisviisi põhimõtted on järgmised:

  • kahjulik sõltuvus võib avalduda kas keemilise või funktsionaalse sõltuvusena;
  • keemiline/funktsionaalne sõltuvus on haigus, mis on kliiniliselt tuvastatav;
  • sõltuvus on haigusena esmane, mitmeastmeline, krooniline ja progresseeruv;
  • sõltuvusest saab paraneda, pühendudes karskele või sõltuvusest hoiduvale eluviisile;
  • keemiline või funktsionaalne sõltuvus ei ole kellegi süü;
  • inimese motivatsioon ravile tulemise hetkel ei määra ravitulemust;
  • keemilisi ja funktsionaalseid sõltuvusi saab ravida sama põhiprogrammi raames;
  • sõltuvushaigustega seotud info, koolitus ja tähelepanu juhtimine tuleb suunata haigestunud inimese kohalikult kogukonnalt kogu ühiskonnale.

Minnesota mudeli kvaliteedi garantii on järgmised eetilised põhimõtted:

Multidistsiplinaarse töö rakendamine

Programmi läbiviimise eest vastutab kogenud ja pädev töörühm.

Isikliku paranemiskogemusega töötajad ja karskus

Isikliku paranemiskogemusega töötajatelt eeldatakse enne töösuhte sõlmimist vähemalt kaheaastast karskust.

AA paranemisprogrammile toetumine

Tegevuse esmane kriteerium on AA 12 sammu paranemisprogrammi professionaalne kohaldamine.

Sõltuvusainete sõltuvuse kui haiguse mõiste

Sõltuvusainete kasutamist ja sellega seotud nähtusi vaadeldakse sõltuvusainete sõltuvuse mõiste kaudu – siis mõistetakse seda nähtust haiguse sarnase olekuna, mis mõjutab lisaks sõltuvusainete kasutajale ka kogu tema lähikonda.

Töö lähedastega

Pööratakse tähelepanu kliendi perele ja teistele lähikondlastele ning juhatatakse nad vajaduse korral eriteenuste juurde ja lähedastele mõeldud 12 sammu programmidesse.

Eesmärk

Taastumise  käivitamine ja elukvaliteedi parandamine, mida toetab karske eluviis ja pidev 12 sammu programmi tugi.

Töötajate tutvustamine tööga, koolitamine ja töö juhtimine

Töötajatele organiseeritakse täienduskoolitusi ja tööalast väljaõpet Eestis ja välismaal.

Personalile on koostatud oma sõltuvusainete programm ja programmi juhtimise mudel. Uute töötajate jaoks on olemas tutvumisprogramm, mis põhineb Minnesota mudelil.

Programmi kestus ja sisu

Programmis osalemine kujutab endast intensiivset tegevuskava, mis sisaldab individuaalset ja rühmateraapiat, loenguid, stressiga toimetuleku oskuste parandamist, füüsilisi harjutusi ja tegevust võrdlusrühmas. Keskmes on 12 sammu programmi kasutamine ja vastastikune toetus.

Hindamisperiood

Hindamisperioodi ajal tehakse kindlaks kliendi olukord ja tema vajadused ning koostatakse koos  personaalne plaan. Personaalne plaan juhib kliendi mitmekülgset paranemist.

Põhiprogramm (3 kuud)

Programmi intensiivses osas, mis kestab 90 päeva aitame kliendil tunnistada oma olukorda, õppida uusi stressiga hakkamasaamise oskusi ja anname vajalikke vahendeid taastumiseks pärast programmis osalemise lõppu.

Intensiivne osa ühendab 12 sammu professionaalse juhtimise, kogemuslikkuse ja reaalsusteraapia. See osa sisaldab individuaalset ja rühmateraapiat, õpetlikke loenguid ja tegevusi vastastikuse toe rühmades. Tutvutakse 12 sammule vastavate eneseabirühmade tegevust (AA/NA).

Intensiivosas uuendatakse plaani kliendi individuaalsetest vajadustest lähtudes. Pärast programmi lõppu koostatakse koos kliendiga kokkuvõte ja koostatakse edasine tegevusplaan.

Jätkugrupp (9 kuud)

Jätkugrupis  osalemine toetab tervenemist ja aitab säilitada programmis osalemise ajal sõlmitud uusi suhteid.