Ajalugu

Minnesota mudeli sünd

Minnesota mudel on Ameerika Ühendriikidest pärit 12 sammuline sõltuvusainetevaba töömeetod.

12 sammu programm on usaldusväärne taastumise meetod.

Nagu nimi ütleb, sai Minnesota mudel alguse Minnesota osariigi alal käivitunud katsetustest olukorras, kus enamasti jäeti alkohoolikud tähelepanuta. Esimene katsetus oli Pioneer House’i programm, mille algatas 1948. aastal osariigi esimene AAs paranev alkohoolik koos tervishoiu- ja sotsiaalametiga. Ravi sihtrühm olid töötud.

1949. aastal alustas Hazeldeni üksus. See programm põhines AA, toona küllaltki uue rühmaliikumise 12 sammu programmil ja oli mõeldud haritud inimestele. Üksuse ainus töötaja oli paranev alkohoolik ja ravil oli mõni patsient. Programm koosnes neljast osast: 1) käitu vastutustundlikult; 2) osale AA programmi loengutel; 3) vestle teiste patsientidega; 4) tee oma voodi ära.

1950. aastal käivitasid psühhiaater Nelson Bradley ja psühholoog Daniel J. Anderson Willmari vaimuhaiglas raviprogrammi alkoholismipatsientidele. Programmis loobuti patsientide paigutamisest suletud osakondadesse ja haiglasse palgati tööle AAs paranevaid alkohoolikuid. Programm oli väga lihtne: võimalikult palju psühhiaatrilist abi ja AA programmi esitlemine. Eeltoodud katsetused olid omavahel tihedalt seotud. Kui Anderson läks Willmarist Hazeldeni juhatusse, siis vaimse tervisega seotud töö ja AAl põhinevad tavad ühendati.

Ameerika Ühendriikidest on 12 sammu programm levinud loogilistel põhjustel kõigepealt teistesse ingliskeelsetesse riikidesse, nagu Kanada ja Suurbritannia. Lõuna-Ameerikas on selle mudeli kasutusele võtnud Mehhiko ja Brasiilia. Põhjamaadest oli esimene Island aastal 1978. 1980ndatel järgnesid Soome, Rootsi, Taani ja Norra. Islandil moodustab see mudel 70% sõltuvusainetega seotud tööst. Rootsis on mitmeid 12 sammu programme ehk Minnesota mudelit kasutavaid iseseisvaid ja haiglate juures toimivaid raviprogramme.

Soomesse tuli Minnesota mudel Kanadas Thunder Bays asuvast Smithi kliinikust ja USAs Minnesotas asuvast Hazelden Foundationist tänu alkoholipoliitika uurimisinstituudi teadlasele ja sotsiaalnõunikule Toivo Pöysäle, kes andis sellele ka soomekeelse nime. Soomes on see lähenemisviis registreeritud nimega Myllyhoito®.

TSF Kliinik on esimene 12 sammu kliinik Eestis ja see loodi 2016.aastal. Esimesed sõltuvusnõustajad on saanud vajaliku väljaõppe Myllyhoito kliinikus ja programmi koostamisel toetutakse suures osas Soome Myllyhoito kliiniku praktikale.

2018 aastal ühines TSF Kliinik Confido Meditsiinikeskusega.