TSF Kliinik

TSF Kliinik on esimene Eestis, kus sõltuvushäirega inimeste ja nende lähedaste aitamiseks kasutatakes 12 sammu programmi e. Minnesota mudelit.

Keskendume alko-, narko-, ravimi ja lähisuhtesõltuvusele.

Organiseerime Minnesota mudelil põhinevat sõltuvusi ennetavat ja parandavat taastumist, koolitusi ja ennetustööd.

Kliinikus pakutakse sõltuvhäirega inimestele mitmekülgset abi.

Väärtused

Minnesota mudelit kasutava ühingu väärtused põhinevad 12 sammu paranemisprogrammi vaimsusel. Vaimsus avaldub avatud ja ausa suhtumisena endasse ja teistesse inimestesse ning seda hoolival ja neid väärtustaval viisil. Vaimselt väärtusaluselt kasvab välja ühingu põhiväärtus ‒ uskumine paranemisse.

Usume sõltuvusaine või muu kahjuliku aine sõltuvusse haigestunu ja tema lähedaste võimesse paraneda. Usume paraneva inimese julgusesse muutuda.

Missioon

Ühingu missioon on tegutseda 12 sammu paranemisprogrammi kohaselt sõltuvuste ennetamiseks ning sõltuvusainete ja muude kahjulike ainete sõltuvusega seotud inimeste jõuvarude vabastamiseks üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna tasandil.

Visioon

  • Töökollektiivides, sotsiaalhoolduses ja tervishoius ning sõltuvusainete raviga tegelevate ametiasutuste võrgustikus peetakse kahjulikest ainetest sõltuvust haiguseks, mida tasub ennetada ja ravida Minnesota mudelis kasutatava lähenemisviisiga;
  • toimib ühiskond, kus iga sõltuvusainete sõltuvuse tõttu abi otsiv inimene saab abi. Sõltuvushaigustesse, karskusesse ja sõltuvusest paranevatesse inimestesse suhtutakse teadlikult.
  • alkoholi vastutustundlik tarbimine on tuntud mõiste. Sõltuvusainete sõltlasele tähendab alkoholi vastutustundlik tarbimine karskust.