Ei

Teie testi tulemused ei viita alkoholismile.

Et saada teada kas teie alkoholitarvitamine viitab alkoholismile, vastake küsimustele märkides ära vastusevariandis JAH või EI.
Seda testi võib teadlaste sõnul kasutada ka uimasti- ja ravimisõltuvuse tuvastamiseks.