Alkoholisõltuvus

Alkoholisõltuvus

Alkoholisõltuvus on kliiniliselt tuvastatav haigus, mis mõjutab inimese füüsilist, psüühilist, vaimset ja sotsiaalset olemust. Haigus on püsiv ja ilma ravita võib see viia enneaegse surmani.

Sõltuvuse tekkimine algab alati sõltuvusainete juhuslikust tarvitamisest. Kõikide sõltuvusainete kasutamisega kaasneb risk jääda neist sõltuvusse.

Sõltuvusainete sõltuvus ei ole kellegi süü.

Kalduvus haigestuda sõltuvusse on pärilik, aga haigestuda võib igaüks. Sõltuvuse tekkimist mõjutavad lisaks geneetilistele teguritele ka keskkonnaga seotud tegurid ja kasutatud sõltuvusained.

Sõltuvus on haigus, millest saab paraneda.

Sõltuvuse tuvastamine

Sõltuvus kui haigus tuvastatakse meditsiinilise diagnoosina, mis eeldab haiguse ravi. Rahvusvahelistes sõltuvushaiguste diagnostilistes kriteeriumites ICD-10 ja DSM-IV tuvastatakse sõltuvus siis, kui inimesel esineb möödunud aasta jooksul vähemalt kolm järgmistest kriteeriumitest samal ajal ühe kuu jooksul:

  • kompulsiivne soov või isu ainet kasutada;
  • vähenenud võime kontrollida aine kasutamise alustamist, selle hulka või lõpetamist;
  • võõrutusnähud;
  • taluvuse suurenemine;
  • aine kasutamisest saab elu keskne osa;
  • aine kasutamine jätkub hoolimata selle tekitatud vaieldamatutest kahjudest.

Kompulsiivne soov või isu ainet kasutada

Inimene ei suuda olla joomata, kui on alkoholi. Ta ei suuda loobuda oma vajaduste rahuldamisest, vaid joob ka siis, kui olukord nõuab karskust. Ta manipuleerib teiste inimestega, et saaks juua.

Vähenenud võime kontrollida aine kasutamise alustamist, selle hulka või lõpetamist

Inimene joob nii kaua, kuni alkoholi jätkub või kuni ta kaotab teadvuse. Joomise ohjeldamine ja vähendamine ei õnnestu. Ta unustab kokkulepped ja lubadused.

Võõrutusnähud

Inimene kannatab ränkade pohmellide all. Lisaks peavalule, oksendamisele, värinatele ja valudele võib ta näha viirastusi. Ta leevendab võõrutusnähte alkoholi joomisega.

Taluvuse suurenemine

Inimene suudab juua märgatavalt rohkem kui varem. Ta ei jää tähelepanuväärselt purju ega kaota tegutsemisvõimet, nagu teised, kes on sama palju joonud.

Aine tarvitamisest saab elu keskne osa

Joovastav aine juhib inimese elu ja mõjutab tema valikuid: aja- ja rahakasutust, inimsuhteid ja harrastusi. Selge peaga ei tehta õieti midagi, joove on kogu aeg elu osa. Isegi selgetel hetkedel lähevad mõtted eelmise või järgmise joovastava aine tarbimiskorra peale.

Aine kasutamine jätkub hoolimata selle tekitatud vaieldamatutest kahjudest

Inimene jätkab sõltuvusaine kasutamist, kuigi sellest põhjustatud füüsilised, psüühilised, sotsiaalsed, moraalsed, juriidilised või majanduslikud kahjud on selgelt näha. Joobesse jäämise vajadus muutub tähtsamaks kui lähisuhted, tervis ja töökoha säilitamine.

Lisaks alkoholile on sõltuvusained ka narkootikumid ja ravimid.

Paranemine

Paranemine tähendab alati täielikult sõltuvusainetevaba eluviisi.