Lähedased

Mis juhtub kodustega, kui sõltlane saab karskeks?

Üllatusena võib tulla see, et kõik pereprobleemid ei kaogi, kui lähedane saab karskeks. Selle asemel pöörab paranemine kõik inimsuhted pahupidi ja võib tuua kaasa terve hulga uusi probleeme. Elu võib olla tormiline, kui kogu pere kohaneb uue olukorraga.

Lähedane sõltuvuse mõjuvallas

On üldteada, et alkoholi ja uimastite kasutamine on otseses seoses suure osa kriminaaltegevuse, vanglakaristuste, perevägivalla, lastekaitseprobleemide ja tööprobleemidega.

Nende inimeste arv, keda sõltuvusaineprobleem mõjutab on palju suurem kui alkoholi või uimastite otsese kasutamise all kannatavate arv.

Sõltuvusainete probleemkasutamine põhjustab probleeme peredele, partneritele ja sõltuvusainete sõltlasega koos töötavatele inimestele. Pered (kaasa arvatud abikaasad, partnerid, lapsed, õed-vennad ja teised sõltuvusaine sõltlasega kokku puutuvad inimesed) on emotsionaalselt, füüsiliselt, vaimselt ja majanduslikult probleemi mõjuvallas. Paljud pered elavad pideva hirmu ja ebakindluse all, kuna ei tea, mida teha. Laste jaoks võib olukord olla eriti keeruline. Vanemate jõuvarud koonduvad peres valitsevale sõltuvusnähtusele ja lapsele tuge pakkuvaks vanemaks olemine kaob. Laste tunnete ja vajadustega ei arvestata piisavalt või üldse mitte. Peres ei räägita sellest, mida tegelikult läbi elatakse ja kogetakse, vaid elatakse, nagu poleks midagi juhtunud. Tundeid ei või väljendada ja selgeks õpitakse reegel: „Ära räägi, ära tunne, ära usalda!“

Sõltlase kõrval elavate lähedaste stress väheneb ja elukvaliteet paraneb tänu õigele ravile ja vastastikusele toele ka siis, kui alkohoolik jätkab joomist. Peres esinev sõltuvusprobleem mõjutab alati kõikide elu. Paljud raviasutused pakuvad pereprogramme ka sõltuvusainete kasutaja lähedastele ja sõpradele. Need aitavad paremini aru saada sõltuvusest, ravist, paranemisest ja peredünaamikast. Osalejad saavad teadmisi tervetest inimsuhetest ja õpivad pereolukordades konstruktiivsemalt käituma.

Al-Anon-pererühmad on aidanud alkohoolikute lähedasi juba üle 50 aasta ning 115 riigis tegutseb üle 26 000 rühma.

Alkohoolikute täiskasvanud laste (rahvusvaheliselt ACA, Soomes AAL[KO1] , Eestis ATL) rühmi on üle maailma 1500. Nende kogukondade nägemuse kohaselt saab alkoholismi põhjustatud hirmu, viha ja üksindust leevendada üksteist toetades. Eriti just pikaajaline rühmatugi rahustab peret ja vähendab kõikide stressi. Lähedase inimese enesetunne paraneb ja üksindus, ärevus ja masendus vähenevad.