12 sammu programm

Vastastikune toetus ja 12 sammu programm

12 sammu programmil põhineval rühmategevusel ja vastastikusel toetusel on tõestatult suur tähtsus sõltuvushaigusest taastumisel. Vastastikune toetus on kättesaadav igale soovijale.

Minnesota mudel kinnitab 12 sammu programmi toimivust ja järgib seda oma tegevuses. Vastastikune toetus põhineb soovil, koostoimel ja õppimisel. See kergendab enesetunnet.

Paranemine

Paranemine tähendab tööd enda muutmise nimel. See on programm, mida järgides on võimalik saavutada karske elu.

Paranemine on:

 • eluviisi muutmise protsess, mis algab tihti motiveerivast kriisist ja mille õppimine kestab üks kuni kolm aastat ja jätkub elu lõpuni;
 • elu põhiväärtuste kapitaalremont;
 • keha puhtus ilma sõltuvusaineteta;
 • tutvumine oma tunnete ja kaitsemehhanismidega ning nendega toimetulek;
 • sõpruskonna ja sotsiaalse keskkonna uuendamine ning loobumine vana keskkonna suhtumistest.

Paranemisvahendid on:

 • vastastikuse toe rühmad ja rehabilitatsioon;
 • töö enda tunnetega;
 • uute teadmiste vastuvõtmine ehk õppimine;
 • füüsiline aktiivsus.

Individuaalsed vestlused

Programmiga liitudes saab klient isikliku nõustaja, kes tutvustab protsessi edenemist, nädalaprogrammi, kõigile ühiseid ülesandeid ja muid praktilisi asju. Individuaalsed vestlused nõustajaga suurendavad arusaamist keemilisest sõltuvusest ja inimese enda eluga seotud raskustest. Muude küsimuste puhul saab klient abi ka teistelt meeskonna liikmetelt.

Tegevus väikerühmades

Suurem osa tegevusest toimub rühmades. Nendes käivad kliendid läbi kavandatud ülesanded ja eluliste probleemidega seotud teemad. Rühmades julgustatakse liikmeid olema avatud ja ennast süvitsi jagama. Rühma ülesanne on aidata kliendil teha endale selgeks oma mina-pilt ja toetada klienti tema jõupingutustes käitumise muutmiseks.

Teooriaõpe

Igapäevaste loengute kuulamise, lugemise ja filmide vaatamise ülesanne on suurendada kliendi arusaamist ja teadmisi keemilist sõltuvust põhjustavatest ainetest, sõltuvushaiguste olemusest ja paranemisprotsessist. Loengutel käsitletakse ka neid käitumismuutusi, mida uus karske eluviis eeldab. Loengud suunavad 12 sammu filosoofiani ja selle kasutamiseni igapäevase tööriistana.

Õpe keskendub järgmistele teemadele:

 • progresseeruva ja kroonilise haiguse olemus ja dünaamika;
 • füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja vaimse seisundi häired ja nende hooliv käsitlemine;
 • põhiarusaam vajalikest meetoditest karske ja loova eluviisi saavutamiseks ning säilitamiseks.

Vastastikuse toetuse programmid

Programmi keskne osa toetub Anonüümsete Alkohoolikute (AA), Anonüümsete Narkomaanide (NA) ja nende pereliikmete tugirühmade (Al-Anon, Nar-Anon) filosoofiale.

Programmis osalemis ajal tutvuvad kliendid 12 sammu paranemisprogrammi filosoofia ning täpsemalt viie esimese sammuga.

12 sammu programm toimib klientide ja nende perede eneseabina ka pärast  aktiivse programmis osalemise lõppu.

Naiste erivajadused

Võtame arvesse ka naiste erivajadusi, näiteks emaduse, seksuaalsuse ja häbiga seotud teemad.

Lähikond

Keemiline sõltuvus mõjutab enamasti ka lähikonda. Kõikide programmis olevate klientide pered kutsutakse perekohtumistele juba hindamisetapis, kui inimene annab selleks loa. Programmi lõpus vaadatakse üle kliendi ja ta peret ees ootavad väljakutsed ja eesmärgid taastumise seisukohast.