TSF Clinic on esimene Eestis, kus on kasutusel

12 sammu programm

mis on tunnistatud kõige efektiivsemaks alkoholisõltuvusest taastumise meetodiks.

Alkoholisõltuvus

Narkosõltuvus

Ravimisõltuvus

Kaassõltuvus

LAHENDUS ON OLEMAS

  • Teadvustamine

  • Abi otsimine

  • TSF - 12 sammu programm

  • TAASTUMINE

12 SAMMU PROGRAMMI EESMÄRGID

Aidata keemilistest ainetest sõltlasel tuvastada haigus ja selle tagajärjed

Aidata aktsepteerida, et sõltlane vajab abi ja õpetada teda koos haigusega edasi elama

Aidata mõista, mida on vaja oma elus muuta

Aidata muuta teadvustamine tegudeks

Tugivõrgustiku loomine

Sõltlase lähedaste toetamine